Sporditegevus siseruumides

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud siseruumides alates 19. augustist lubatud, kui treeningu korraldaja tagab inimeste hajutatuse ning kuni 50% täituvuse.

NB! Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2020 otsusega kaotati haridusasutustele kehtivad piirangud, sh ka huvitegevuse ja huvihariduse andmisel.

Eelneva otsusega ei kehti spordi huvitegevuses/-hariduses siseruumides kuni 50% täituvuse nõue. Spordi huvitegevuse/-hariduse alla loetakse laste ja noorte juhendatud sporditegevus, mis on läbi viidud spordikooli või –klubi poolt ja spordi ja liikumisega seotud juhendatud noorsootöös. Noorsootöö seaduse alusel on noor kuni 26a füüsiline isik.

Kui sporditeenuseid pakkuvas asutuses tegelevad samaaegselt laste ja noorte treeninggruppidega ka teised harrastajad (nt ujulates, kergejõustikuhallides vms), siis teiste sihtgruppide puhul tuleb jätkuvalt järgida 50% täituvuse nõuet. Samuti rakendub 50% täituvuse piirang juhul, kui samas juhendatud rühmas osalevad lisaks noortele (kuni 26a) ka vanemad harrastajad.

Tutvu juhendiga SIIN.