Hinnakiri

Kinnitatud Loksa Linnavalitsuse 22. septembri 2022. aastal korraldusega nr 179 Loksa Spordikeskuse teenuste hindade kehtestamine.

Hinnakirja sattunud ilmse ebatäpsuse parandamine haldusmenetluse seaduse § 59 alusel: Loksa Linnavalitsuse 22.09.2022 korralduse nr 179 „Loksa Spordikeskuse teenuste hindade kehtestamine“
lisa 1 tabelis „Hommikuujumise pilet, 1 tund“ parandatakse teenuse osutamise aeg „E-R 8-15“, õige on
„E-R 8-10“ (10.01.2023).

Piletite müük lõpetatakse üks tund enne sulgemist (alus: Loksa Spordikeskuse kodukord, p 4.3).