Andekad noored sportlased saavad toetust taotleda

Loksa Linnavolikogu kehtestas määruse, mille alusel saavad andekad noored taotleda toetust õppe- või treeningvahendite soetamiseks, õppe- või treeningtegevuses ja võistlustel osalemiseks või spordiinventari soetamiseks.

Toetust on võimalik taotleda 7-19aastastel noortel, kes on rahvastikuregistri andmetel Loksa linna elanikud või õpivad Loksa Gümnaasiumis ning osalevad siinses huvihariduses või -tegevuses ja on saavutanud spordi- või huvialal märkimisväärseid tulemusi maakondlikel, üleriigilistel, Euroopa või maailma tasemel võistlustel/konkurssidel/olümpiaadidel jm.

Vormikohane taotlus tuleb Loksa Linnavalitsusele esitada 15. märtsiks.

Täpsemalt saad toetuse taotlemise tingimustega tutvuda SIIN.