Arengukava

Väljavõte Loksa linna arengukavast aastani 2024 

7.4 Sport  

2019. aastal moodustati SA Loksa Sport ja OÜ Loksa Ujula (lõpetasid tegevuse 31.03.2019) baasil munitsipaalasutus Loksa Spordikeskus, millesse on koondatud kogu sporditegevus linnas.  

Spordikeskuse hallatav taristu hõlmab järgmisi spordiehitisi ja -rajatisi: 

– spordihoone (Tallinna 47b ja 47/4), kus paiknevad pallimängude saal, judosaal, jõusaal, kardiotreeningu saal ja ujula; 

– tänavakorvpalliväljakud (Tallinna 32); 

– rannajalgpalli- ja võrkpalliväljakud (Mere 14); 

– tervise- ja suusarada (Mere 7a); 

– staadion (Männi 36a); 

– spordiväljak (Posti 27a). 

Spordihoone pallimängude saal, milles on nii täismõõtmeline korv- kui võrkpalliväljak ning harrastada saab ka saalihokit, läbis 2019. aasta suvel uuenduskuuri. Vajadusel on võimalik pallimängude saali püstitada poksiring. Lauatennise harrastamiseks soetati 2019. aastal neli lauda ja laudadevahelised piirdeaiad. 

Juurde ehitati ning sisustati jõusaal ja kardiotreeningu saal. Judosaal vajab renoveerimist.  

Ujulas on 25meetrine neljarajaline bassein, kaheksa meetri pikkune lastebassein, auru- ja leilisaunad ning mullivann.  

Tänavakorvpalliväljakute märgistus uuendati 2019. aasta suvel ning väljakud kanti koos teiste Loksa linnas asuvate avalike korvpalliväljakute ja -korvidega (Nõmme pargis, Papli 4/6) Eesti Korvpalliliidu väliväljakute kaardile. 

Rannajalgpalli- ja võrkpalliväljakuid kasutavad treeninggrupid ja kohalikud noored (sõltuvalt ilmaoludest) peaaegu aastaringselt. Taristu vajab mõõdukat uuenduskuuri.  

Nõmme pargis paikneva valgustatud suusa- ja terviseraja uuendamist alustati 2019. aasta suvel – rada pikendati, lisati valgustusposte ning uuendati rajakatet. 2020. aasta kevadel võeti raja ümbrusest maha võsa, mis purustati kohapeal rajakatteks.  

Aprillis 2020 kanti 1,5 km pikkune puiduhakkega kaetud ja täispikkuses valgustatud rada, millel on võimalik sõltuvalt aastaajast tegeleda jooksmise, kepikõnni või suusatamisega Eesti Terviseradade kaardile. Ees ootavad rajamärgistuste paigaldamine, jõuväljaku rajamine, pargipinkide, prügikastide jm paigaldamine.  

Suusa- ja terviserada on plaanis pikendada 3-5 kilomeetrini, kasutades nii mereäärset männimetsa kui Valgejõe luhta staadioni ja kiriku vahel. Kuna Pargi ja Mere tänava ristmikult on mugav liikuda läbi rannaäärse metsa Kuivojale, Harga ja Lohjale suunduvatele maastikuradadele, mis on plaanis pikemas perspektiivis samuti märgistada, on kavas ehitada Mere tänavat ületav nn suusasild. 

Raja hooldamiseks tuleb hankida rajahooldusmasinad.  

Lähiaastatel on plaanis rekonstrueerida staadion ning projekteerida Mere 7a, Jõekalda kinnistu, Männi 32a ja 36b ja Valgejõega piirnev maaüksus (kuni Rahu tänavani) terviklikuks ning mitmekesiseid spordi- ja majutusvõimalusi pakkuvaks rekreatsioonialaks, kus oleks võimalik nii puhata kui harrastada erinevaid spordialasid (jooksmist, kepikõndi, suusatamist, rullsuusatamist ja -uisutamist, jalgrattasõitu, võrk-, korv- ja jalgpalli, kurni, tennist, discgolfi, kergejõustikku jm). Lisaks on vaja (nt koostöös eraettevõtjatega) luua erineva profiiliga majutusasutusi nii sportlastele kui puhkajatele. 

Linnavalitsusel on plaanis osaleda Loksa ja Kolgaküla vahelise kergliiklustee rajamise projektis.  

Linna asukoht, infrastruktuur ja looduslikud tingimused loovad sporditaristu- ja elu edendamiseks väga head eeldused. Sporditurismi arendamise potentsiaal Loksal on märkimisväärne. Välja tuleb arendada selline infrastruktuur ja keskkond, et Loksale treeninglaagritesse tulekust oleksid huvitatud ka mujal (sh lähivälismaal – Soomes, Venemaal, Lätis) elavad harrastus- ja tippsportlased.  

Hoolimata sellest, et (arengu)võimalused on hetkel suhteliselt tagasihoidlikult kasutatud, võimaldab linna sporditaristu juba praegu tegeleda nii harrastus- ja võistlusspordiga, korraldada kohalikke ja mõningatel spordialadel (nt võrkpall, ujumine, suusatamine, kepikõnd) ka väiksemaid regionaalseid võistlusi. 

Spordikeskuse külastatavus on 2500-2600 inimest kuus ehk 80-85 inimest päevas. Võrreldes varasemate aastatega on see kasvanud ca 30% võrra.  

2019. aastal laiendati oluliselt pakutavate teenuste nimekirja, lisandus mitmeid uusi teenuseid. Koostöölepingud teenuste kasutamiseks on sõlmitud Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeametiga, üleriigiliste spordiklubidega MTÜ Telia Spordiklubi ja MTÜ Spordiselts, mõnede väiksemate kohalike ettevõtetega.  

Kliendid saavad teenuste eest tasumiseks kasutada nii sularaha, kaardimakseterminali kui SportID krediiti.  

Spordikeskus suhtleb oma klientidega aktiivselt kodulehe, Facebooki ning Instagrami vahendusel.  

Loksal tegutsevad spordiklubid MTÜ Loksa Rahvaspordiklubi ja MTÜ Spordiklubi Suusavägi pakuvad linna- ja naabervalla elanikele võimalust tegeleda judo ja kurni, suusatamise ning teiste kestvusspordialadega. Klubideväliselt tegelevad loksalased ka kulturismi, aeroobika, jooga, tänavatantsu, lauatennise, jalgpalli jm-ga. 

Spordikeskuse taristus tegutsevad järgmised huviringid ja treeningrühmad: 

– Loksa Gümnaasiumi õpilastele: lauatennis, võrkpall, kergejõustik, jalgpall, päästesport, judo, suusatamine; 

– nii Loksa Gümnaasiumi kui teiste lähikonna koolide õpilastele: ujumine, purjetamine; 

– (täiskasvanud) harrastajatele ja tervisesportlastele: vesiaeroobika, fitness-tants, võrkpall, jalgpall. 

Traditsioonilised spordiüritused, mille korraldamist ka edaspidi jätkatakse, on aastaid olnud: 

– ujumisvõistlused sügis- ja kevadhooajal; 

– saali- ja rannavõrkpalliturniir; 

– jüriööjooks seitsmeliikmelistele teatevõistkondadele;  

– linna lahtised meistrivõistlused murdmaasuusatamises.  

Eelkõige keskendutakse tervise- ja harrastusspordi arendamisele, et pakkuda erinevaid võimalusi nii lastele kui täiskasvanutele, kaasa arvatud eakatele, nii eesti- kui venekeelsele kogukonnale. Selgelt eesmärgistatud liikumisharrastuste programmid algatatakse ülekaalulistele lastele ja puudega inimestele.  

Tippsporti edendatakse, toetades oma linna tippsportlasi nii rahaliselt kui neile vajadusel soodsaid ja/või tasuta treenimisvõimalusi pakkudes. 

Arengueeldused:  

– Loksa asub looduslikult kaunis kohas, kus on olemas kõik eeldused tipp-, harrastus- ja tervisespordiga tegelemiseks ja spordielu edendamiseks;  

– olemas on mitmekesiseid võimalusi pakkuv sporditaristu;  

– spordikeskus propageerib tervislikke eluviise, liikumist ja harrastussporti.  

Probleemid:  

– olemasolevad spordirajatised (eelkõige staadion ja spordihoone judosaal, kuid ka ujula tehnosüsteemid) vajavad rekonstrueerimist;  

– linnaelanike sisuka vabaaja veetmise harjumused vajavad arendamist; 

– osavõtt treeningutest ja spordiüritustest võiks olla tunduvalt suurem.  

VISIOON 2040  

– Loksa on spordilinn, kus on head ja kaasaegsed tingimused elanikele ja (spordi)turistidele erinevate spordialadega tegelemiseks, vaba aja sisustamiseks, tervise tugevdamiseks, vaimseks ja kehaliseks arendamiseks ning spordimeisterlikkuse tõstmiseks.  

– Linnas käivad treeninglaagrites ka mujal (sh lähivälismaal – Soomes, Venemaal, Lätis) elavad harrastus- ja tippsportlased.  

– Loksa on tuntud tugevate sportlaste ja aktiivsete spordiorganisaatorite poolest.  

– Linnavalitsuse hallatav spordikeskus ning spordi-, rekreatsiooni- ja majutusteenuseid pakkuvad ettevõtted on loonud linna kümneid uusi töökohti.  

– Igal elanikul ja linnakülalisel on võimalik valida sobiv tervise tugevdamise võimalus – harjutuspaik, liikumisvorm või spordiüritus. 

EESMÄRGID  

Loksa linna ühtse spordikorralduse arendamine, liikumisharrastuse ja spordi väärtustamine; materiaal-tehnilise baasi tugevdamine ja tervikliku rekreatsiooniala loomine; ja linnaelanike ja -külaliste tõhus teavitamine erinevatest spordi- ja liikumisharrastuste võimalustest, elanike kehalise aktiivsuse tõstmine.  

Ülesanded:  

– tekitada ja kasvatada spordihuvi juba eelkoolieas ning sisustada regulaarselt laste vaba aega;  

– korraldada heal tasemel ja vajalikus mahus treeningtööd, tagamaks parimad võimalikud tingimused laste kehaliseks arenguks;  

– avardada ja parandada linnaelanike sportimis- ja võistlemisvõimalusi;  

– viia läbi traditsioonilisi spordiüritusi ning tõsta spordiürituste korraldamise taset; 

– teha koostööd kohalike spordiklubidega nende jätkusuutlikkuse tagamiseks;  

– toetada linnaelanikest tippsportlasi; 

– projekteerida Mere 7a, Jõekalda kinnistu, Männi 32a ja 36b ja Valgejõega piirnev maaüksus (kuni Rahu tänavani) terviklikuks ning mitmekesiseid spordi- ja majutusvõimalusi pakkuvaks rekreatsioonialaks; 

– rekonstrueerida ja/või uuendada olemasolevad spordirajatised (eelkõige staadion, ujula tehnosüsteemid, spordihoone judosaal); 

– tutvustada Loksat kui spordilinna nii Eestis kui rahvusvaheliselt. 

Linnavolikogu 05.11.2020 otsusega nr 15 kinnitatud “Loksa linna arengukava aastani 2024” terviktekstiga saad tutvuda SIIN.