Linna arengukava – sport

Väljavõte Loksa linna arengukavast aastani 2023-2026 

7.4 Sport

Sporditegevust korraldavad linnas munitsipaalasutused Loksa Spordikeskus (asutatud 2019.
aastal) ja Loksa Staadion (asutatud 2022. aastal).

7.4.1 Loksa Spordikeskus

Spordikeskuse hallatav taristu hõlmab järgmisi spordiehitisi ja -rajatisi:

• spordihoone (Tallinna 47b ja 47/4), kus paiknevad pallimängude saal, judosaal, jõusaal,
kardiotreeningu saal ja ujula;
• tänavakorvpalliväljakud (Tallinna 32);
• rannajalgpalli- ja võrkpalliväljakud (Mere 14);
• tervise- ja suusarada (Mere 7a);
• spordiväljak (Posti 27a).

Spordihoone pallimängude saal, milles on nii täismõõtmeline korv- kui võrkpalliväljak ning harrastada saab ka saalihokit, läbis 2019. aasta suvel uuenduskuuri. Vajadusel on võimalik pallimängude saali püstitada poksiring. Lauatennise harrastamiseks soetati 2019. aastal neli lauda ja laudadevahelised piirdeaiad. Juurde ehitati ning sisustati jõusaal ja kardiotreeningu saal. 2021. aastal täienes kardiotreeningu saali varustus jooksulindi ning jõusaal body pump’i treeningkomplektiga. Judosaal vajab renoveerimist.

Ujulas on 25meetrine neljarajaline bassein, kaheksa meetri pikkune lastebassein, auru- ja
leilisaunad ning mullivann. Loksa ujula basseinide vesi on tänu kaasaegsetele seadmetele (uuendatud aastatel 2019-2020) ja spordikeskuse kodukorra täitmise rangele jälgimisele väga puhas ning pälvinud Terviseameti tunnustuse.

Tänavakorvpalliväljakud koos teiste Loksa linnas asuvate avalike korvpalliväljakute ja -korvidega
(Nõmme metsas, Papli 4/6) on kantud Eesti Korvpalliliidu väliväljakute kaardile. Rannajalgpalli-
ja võrkpalliväljakuid kasutavad treeninggrupid ja kohalikud noored (sõltuvalt ilmaoludest)
peaaegu aastaringselt. Taristu vajab mõõdukat uuenduskuuri.

Nõmme pargis paikneva valgustatud suusa- ja terviseraja uuendamist alustati 2019. aasta suvel –
rada pikendati ning lisati valgustust. 2020. ja 2021. aasta kevadel võeti raja ümbrusest maha võsa,
mis purustati kohapeal rajakatteks. 2020. aastal kanti 1,5 km pikkune puiduhakkega kaetud ja
täispikkuses valgustatud rada, millel on võimalik sõltuvalt aastaajast tegeleda jooksmise,
kepikõnni või suusatamisega Eesti Terviseradade kaardile ning paigaldati rajamärgistused. Ees
seisab jõuväljaku, viskeseina, tasakaalu- ja madalseiklusraja rajamine, pargipinkide, prügikastide
jm paigaldamine. 2022. aastal pikendati/pikendatakse suusarada Valgejõe ja staadioni vahelisel
alal veelgi – umbes 2 km võrra, esialgu ilma valgustuseta. Heade lumeolude korral aetakse
klassikarada sisse ka mereäärsesse männimetsa. Kuna Pargi ja Mere tänava ristmikult on mugav
liikuda läbi rannaäärse metsa Kuivojale, Harga ja Lohjale suunduvatele maastikuradadele, mis on
plaanis linna piirides pikemas perspektiivis samuti märgistada, on kavas ehitada Mere tänavat
ületav nn suusasild.

Suusaraja hooldamiseks tuleb hankida rajahooldusmasinad, lumeta talvel suusatamisvõimaluse
loomiseks (ideaalne asukoht selleks on Jõekalda kinnistul loodusliku veeallika – Valgejõe – ning
elektrivõrguühenduse vahetus läheduses) muretseda lumekahur(id) ja pumbad ning rajada
kunstlume tootmise süsteem. Ka pelgalt ühe kahuri ja pumbaga on võimalik luua täiesti korralik
ning linnarahva sportimisvajadustele vastav 300-400 m pikkune kunstlumerada.

Lähiaastatel (2023-2025) on kavas kujundada Valgejõe vasakpoolsel kaldal jõe ja staadioni vahel
paiknevad linnale kuuluvad maaüksused (kuni Rahu tänavani) Mere 7a, Jõekalda, Männi 32a ja
36b terviklikuks ning mitmekesiseid spordi- ja majutusvõimalusi pakkuvaks rekreatsioonialaks,
kus oleks võimalik nii puhata kui harrastada erinevaid spordialasid (jooksmist, kepikõndi,
suusatamist, rullsuusatamist ja -uisutamist, jalgrattasõitu, võrk-, korv- ja jalgpalli, kurni, tennist,
discgolfi, kergejõustikku jm). Lisaks on vaja (nt koostöös eraettevõtjatega) luua erineva profiiliga
majutusasutusi nii sportlastele kui puhkajatele.

7.4.2 Loksa Staadion

Vastasutatud Loksa Staadion hakkab haldama Männi 36a kinnistul paiknevat, Rahvusvahelise
Kergejõustikuliidu (ingl k World Athletics, kuni 2019. aasta oktoobrini IAAF International
Association of Athletics Federations, lüh IAAF) nõuetele vastavat kergejõustikustaadioni koos
jalgpalliväljakuga.

Aastatel 1952-1953 rajatud staadioni rekonstrueerimise I etapis valmivad 2022. aasta septembriks
staadionialal loodusliku muruga kaetud 68 x 100 meetri suurune jalgpalliväljak, 400 meetrisel
Profloors SP tartaankattega jooksuringil neli rada, kavandatava tribüüni ees kuus rada ning heite-
ja viskealade (v.a vasaraheide) sektorid ning kõrgus- ja kaugushüppepaigad.

Järgnevatel aastatel on kavas ehitada staadionihoone koos tribüüniga 200 pealtvaatajale. Kuni
staadionihoone valmimiseni saavad sportlased, treenerid ja kohtunikud kasutada ajutisi, staadioni
tarbeks kohandatud mooduleid.

7.4.3 Sporditegevus

Linna asukoht, infrastruktuur ja looduslikud tingimused loovad sporditaristu- ja elu edendamiseks
väga head eeldused. Sporditurismi arendamise potentsiaal Loksal on märkimisväärne. Välja tuleb
arendada selline infrastruktuur ja keskkond, et Loksale treeninglaagritesse ja võistlema tulekust
oleksid huvitatud ka mujal (sh lähivälismaal – Soomes, Venemaal, Lätis) elavad harrastus- ja
tippsportlased.

Hoolimata sellest, et (arengu)võimalused on hetkel suhteliselt tagasihoidlikult kasutatud,
võimaldab linna sporditaristu juba praegu tegeleda nii harrastus- ja võistlusspordiga, korraldada
kohalikke ja mõningatel spordialadel (nt võrkpall, ujumine, suusatamine, kepikõnd) ka väiksemaid
regionaalseid võistlusi.

Spordikeskuse (ujula ja spordihoone) külastatavus oli enne koroonapandeemia algust 2500-2600
inimest kuus ehk 80-85 inimest päevas. Võrreldes varasemate aastatega kasvas see 2019. aastal
umbes 30% võrra. Aastatel 2020-2021 oli spordikeskus aga pandeemia tõttu kuude kaupa suletud.
Külastatavus on alates märtsist 2022, kui kaotati viimased piirangud, küll jõudsalt kasvanud, kuid
pandeemiaeelse tasemeni veel jõudnud pole.

Välirajatiste (suusa- ja terviserada, staadion jm) kasutamine seevastu on hüppeliselt kasvanud.
Suusahuvi märkimisväärne suurenemine viimastel talvedel tõestab, et Loksa kandi kuulsusrikas
suusatraditsioon väärib hoidmist. Kuna koroonaviirus jääb meiega tõenäoliselt veel paljudeks
aastateks, on väga oluline keskenduda just välispordirajatiste arendamisele.

2019. aastal laiendati oluliselt spordikeskuses pakutavate teenuste nimekirja, lisandus mitmeid
uusi teenuseid. Koostöölepingud teenuste kasutamiseks on üleriigiliste spordiklubidega MTÜ
Telia Spordiklubi ja MTÜ Spordiselts, mõnede väiksemate kohalike ettevõtetega. Kliendid
saavad teenuste eest tasumiseks kasutada nii sularaha, kaardimakseterminali kui Stebby krediiti.
Spordikeskus suhtleb oma klientidega aktiivselt kodulehe, Facebooki ning Instagrami
vahendusel.

Spordikeskuse taristus tegutsevad järgmised huviringid ja treeningrühmad:

• Loksa Gümnaasiumi õpilastele: lauatennis, võrkpall, kergejõustik, jalgpall, suusatamine;
• nii Loksa Gümnaasiumi kui teiste lähikonna koolide õpilastele: ujumine, purjetamine;
• (täiskasvanud) harrastajatele ja tervisesportlastele: jooga.

Traditsioonilised spordiüritused, mille korraldamist ka edaspidi jätkatakse , on aastaid olnud:

• ujumisvõistlused lastele sügis- ja kevadhooajal;
• saali- ja rannavõrkpalliturniir;
• jüriöö jooks teatevõistkondadele;
• lauatenniseturniir;
• linnajooks;
• linna lahtised meistrivõistlused murdmaasuusatamises.

Eelkõige keskendutakse tervise- ja harrastusspordi arendamisele, et pakkuda erinevaid võimalusi
nii lastele kui täiskasvanutele, kaasa arvatud eakatele, nii eesti- kui venekeelsele
kogukonnale. Tippsporti edendatakse, toetades oma linna tippsportlasi nii rahaliselt kui neile
vajadusel soodsaid ja/või tasuta treenimisvõimalusi pakkudes. Võimalusel sponsoreeritakse
linnaelanikest tippsportlasi volikogu kehtestatava korra alusel.

Arengueeldused:

• Loksa asub looduslikult kaunis kohas, kus on olemas kõik eeldused tipp-, harrastus- ja
tervisespordiga tegelemiseks ja spordielu edendamiseks;
• olemas on mitmekesiseid võimalusi pakkuv sporditaristu;
• spordikeskus propageerib tervislikke eluviise, liikumist ja harrastussporti.

Probleemid:

• olemasolevad spordirajatised (spordihoone judosaal ja ujula tehnosüsteemid) vajavad
rekonstrueerimist;
• linnaelanike sisuka vaba aja veetmise harjumused vajavad arendamist;
• osavõtt treeningutest ja spordiüritustest võiks olla suurem.

VISIOON 2040

Loksa on spordilinn, kus on head ja kaasaegsed tingimused elanikele ja (spordi)turistidele
erinevate spordialadega tegelemiseks, vaba aja sisustamiseks, tervise tugevdamiseks, vaimseks
ja kehaliseks arendamiseks ning spordimeisterlikkuse tõstmiseks. Linnas käivad
treeninglaagrites ka mujal (sh lähivälismaal – Soomes, Venemaal, Lätis) elavad harrastus- ja
tippsportlased. Loksa on tuntud tugevate sportlaste ja aktiivsete spordiorganisaatorite poolest.
Linnavalitsuse hallatavad spordikeskus ja staadion ning spordi-, rekreatsiooni- ja
majutusteenuseid pakkuvad ettevõtted on loonud linna kümneid uusi töökohti. Igal elanikul ja
linnakülalisel on võimalik valida sobiv tervise tugevdamise võimalus – harjutuspaik,
liikumisvorm või spordiüritus.

EESMÄRGID

Loksa linna ühtse spordikorralduse arendamine, liikumisharrastuse ja spordi väärtustamine,
sporditaristu arendamine ja tervikliku rekreatsiooniala loomine. Eesmärgiks on samuti
linnaelanike ja -külaliste tõhus teavitamine erinevatest spordi- ja liikumisharrastuste
võimalustest ning elanike kehalise aktiivsuse tõstmine.

Ülesanded:

• tekitada ja kasvatada spordihuvi juba eelkoolieas ning sisustada regulaarselt laste vaba aega;
• korraldada heal tasemel ja vajalikus mahus treeningtööd, tagamaks parimad võimalikud
tingimused laste kehaliseks arenguks;
• avardada ja parandada linnaelanike sportimis- ja võistlemisvõimalusi;
• viia läbi traditsioonilisi spordiüritusi ning tõsta nende korraldamise taset;
• teha koostööd kohalike spordiklubidega nende jätkusuutlikkuse tagamiseks;
• toetada linnaelanikest tippsportlasi;
• kujundada Valgejõe vasakpoolsel kaldal jõe ja staadioni vahel paiknevad linnale
kuuluvad maaüksused (kuni Rahu tänavani) Mere 7a, Jõekalda, Männi 32a ja 36b
terviklikuks ning mitmekesiseid spordi- ja majutusvõimalusi pakkuvaks rekreatsioonialaks;• rekonstrueerida ja/või uuendada olemasolevad spordirajatised (eelkõige staadion, ujula
tehnosüsteemid, spordihoone judosaal);
• Loksa ja Kolgaküla vahelise kergliiklustee rajamine;
• tutvustada Loksat kui spordilinna nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Linnavolikogu 20.10.2022 määrusega nr 13 kinnitatud “Loksa linna arengukava aastani 2023-2026” terviktekstiga saad tutvuda SIIN.