Sportimine ja COVID tõend

Alates neljapäevast, 26. augustist tuleb spordikeskusse treenima, võistlema, sauna ja pesema või ka lihtsalt vaba aega veetma tulles esitada COVID tõend.

Tõendi peavad esitama kõik spordikeskusse sisenevad isikud alates 18. eluaastast, seal hulgas lapsi treeningutele saatvad lapsevanemad, vanavanemad jt.

COVID tõendi saamiseks peab inimene olema vaktsineeritud kahe või ühe doosiga (sõltuvalt vaktsiinist), haiguse läbi põdenud või omama negatiivset tulemust PCR-testiga.

Negatiivne kiirtest annab sissepääsuks õiguse, kui see on tehtud kas terviseteenuse osutaja või üldapteegi tegevusloa omaja juures. Spordikeskuses kohapeal kiirteste teha ei saa.

***

KÜSIMUSED JA VASTUSED

KÜSIMUS: Kas Sputniku vaktsiiniga vaktsineeritud saavad spordikeskusesse sisse?

VASTUS (täiendatud 30.08 Sotsiaalministeeriumist saadud suulise teabe alusel): Kuigi Sputnik ei kuulu EL poolt tunnustatud vaktsiinide hulka ning Digilugu.ee-s sellele tõendit luua ei saa, aktsepteerib Eesti riik välismaal teostatud vaktsineerimist ja vaktsineerimiskohas väljastatud paberkandjal kirjalikku tõendit või sissekannet nn kollasesse vaktsineerimispassi, kui tõend või sissekanne tunduvad visuaalselt vaatlusel autentsed ning neil puuduvad ilmsed võltsimistunnused.

KÜSIMUS: Kas COVID tõend peab iga kord spordikeskusesse tulles kaasas olema?

VASTUS: Jah, peab.

KÜSIMUS: Kas ühe doosiga vaktsineeritud saavad sportima?

VASTUS: Kui vaktsiinil on ette nähtud kaks doosi, siis ei saa, kui üks, siis saab. Vaktsineerimiskuur peab olema lõpetatud ja viimasest vaktsineerimise kuupäevast möödunud vastavalt vaktsiinile 7-15 päeva.

KÜSIMUS: Kas enam kui pool aastat (180 päeva) tagasi haiguse läbi põdenud isik, kes on vaktsineerimata, saab sportima?

VASTUS: Ei saa.

KÜSIMUS: Kas spordikeskuses kohapeal saab oma nakkusohutust tõestada enesetestimiseks mõeldud kiirtestiga?

VASTUS: Sellist võimalust võib teenuseosutaja pakkuda, kuid ei pea seda tegema. Spordikeskus praegu sellist võimalut ei paku. Negatiivne kiirtest annab sissepääsuks õiguse, kui see on tehtud kas terviseteenuse osutaja või üldapteegi tegevusloa omaja juures.

KÜSIMUS: Kas inimene, kes erivajaduse või terviseseisundi tõttu ei saa end testida ega vaktsineerida, saab sportima tulla?

VASTUS (täiendatud 26.08 Riigikantseleist saadud kirjaliku info ja 30.08 Sotsiaalministeeriumist saadud suulise teabe alusel): Saab, kui ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud korras tervislikku seisundit arvestades mõistlik. Kuna spordikeskuse administraatoril puudub pädevus inimese terviseseisundi hindamiseks, lähtume infost, mida inimene ise oma tervise kohta annab.

Võimalusel tuleks siiski esitada negatiivne testitulemus, sest sel moel kaitseb inimene nii ennast kui kaassportijaid.

Inimesi, kellele terviseseisund või erivajadus ei luba vaktsineerida ega testida, on Sotsiaalministeeriumi andmetel väga vähe ning nende jaoks töötatakse praegu välja erimeetmeid.